در این آزمون محدودیت زمانی ندارید ولی باید به تمام سئوالات پاسخ دهید و علایق خود را در هر سئوال مرتب کنید