نیروی شایسته جذب کن

سامانه آزمون شایستگیانتخاب متخصصین

سامانه آزمون شایستگی

شایستگی متقاضیان استخدام را در سه حوزه اصلی دانش، مهارت و الگوی رفتاری بسنجید، مقایسه کنید، گزارش بگیرید و بهترین را جذب کنید.

نیروی شایسته جذب کن

سامانه آزمون شایستگی

شایستگی متقاضیان استخدام را در سه حوزه اصلی دانش، مهارت و الگوی رفتاری بسنجید، مقایسه کنید، گزارش بگیرید و بهترین را جذب کنید.

خانه2023-05-02T11:37:13+03:30
جذب شایستگی

سامانه آزمون شایستگی

آزمون دانش تخصصی مشاغل و مهارتهای نرم  در کنار الگوهای رفتاری متقاضیان استخدام به صورت آنلاین

دانش

با به روزترین امتحانات سطح فنی و دانش متقاضیان جذب و حتی ابزار نرم افزاری مورد نیاز  شغل را دقیقا” اندازه می گیریم.

مهارت

مهارتها قابلیت‌های توسعه‌یافته‌ایی هستند که یادگیری را تسهیل می‌کنند و  سرعت کسب دانش را افزایش می‌دهند.درحقیقت این مهارتها هستند که کاربرد موفقیت آمیز دانش در کار را محقق می سازند .

الگوهای رفتاری

سنجش الگوهای رفتاری افراد سبب می شود تا آدمهایی که روح و روانشان با شغل مورد نظر شما سازگار است را جذب کنید.

سامانه آنلاین جبران خدمات


(نظام ارزیابی و رتبه بندی مشاغل مدل شایستگی های اساسی کانادا)

مبنای مقایسه و برتری یک شغل به دیگری در پرداخت حقوق چیست؟
چگونه میتوان تمامی پیچ و خم ها، دشواری ها و تاثیرات استراتژیک یک شغل را درکسب و کارخود سنجید و بادیگرشغلها مقایسه کرد؟
با ورود به سامانه مرکز شایستگی میتوانید از مدل شایستگی های اساسی کاناد برای طبقه بندی مشاغل خود به صورت آنلاین بهره ببرید.

جذب شایستگی

مزایای کلیدی  استفاده از سامانه آزمون شایستگی 

کاهش خطای هاله ایی  در جذب افراد شبیه خودمان و سنجش شایستگی های واقعی مورد نیاز شغل

سنجش دقیق  دانش در صورت نبود متخصص و خبره شغل در شرکت 

سنجش مهارتهای ذهنی نظیر قدرت حل مسئله ، قدرت تصمیم گیری ، قدرت فهمیدن ، قدرت کنترل خطا ، قدرت استدلال عددی  برای اولین بار در ایران 

توجه همزمان به تمام ابعاد شایستگی یعنی دانش ، مهارت و الگوهای رفتاری در جذب

ارائه کارنامه شامل رتبه بندی متقاضیان جذب و تحلیل میزان تناسب متقاضیان با شغل درخواستی

مقالات ما

آنچه آموختیم را با شما درمیان می‌گذاریم

شایستگی در الگوی مفهومی onet

هر حرفه‌ای نیاز به مجموعه متفاوتی از دانش، مهارت و توانمندی دارد و در قالب انواع فعالیت‌ها و وظایف انجام ...

ما می‌توانیم به شما کمک کنیم

سال‌ها تجربه در  طراحی سیستم های منابع انسانی

ما برای طراحی تمامی سیستم های منابع  انسانی برنامه‌ای مناسب داریم.

ما آماده کمک به شما هستیم

اگر برای جذب نیروی انسانی مناسب با چالش مواجه هستید ، همین الان با ما تماس بگیرید